Manligt håravfall

Cirka 70% av alla män tappar sitt hår förr eller senare i livet. Manligt håravfall börjar i de allra flesta fallen i 25-årsåldern men kan börja långt tidigare eller långt senare. Håravfallet kan bromsas om du börjar behandla problemet i god tid.

Manligt håravfall utvecklas långsamt.

Manligt håravfall eller androgen alopecia, är den vanligaste formen av håravfall hos män och utvecklas vanligtvis mycket långsamt. Ofta bildas det först vikar vid tinningarna och med tiden kan det uppstå en kal fläck på kronan. Denna process kan starta redan i tonåren, men det är oftast runt 30-årsåldern som det verkligen börjar synas.

Det viktigaste när det gäller manligt håravfall är att börja behandling i tid. När hårsäckarna ännu lever finns goda möjligheter att bromsa håravfallet och stimulera tillväxt med PRP-behandlingar.

Dihydrotestosteron (DHT) – en stor inverkan på manligt håravfall

Det manliga könshormonet testosteron har en stor inverkan på manligt håravfall, men sambandet är komplicerat och inte helt klarlagt. Testosteron omvandlas naturligt i kroppen till ett närstående manligt hormon, dihydrotestosteron (DHT).

Vad gör DHT egentligen?

Det är DHT som gör att kroppshår och ansiktshår börjar växa på män och ämnet är viktigt för att nå könsmognad. Senare i livet är det dock samma androgener (främst DHT) som gör att hårsäckarna krymper.

Ju längre tid hårsäcken utsätts för DHT, desto mer förminskad blir den samtidigt som hårstrået blir kortare och tunnare. DHT får även hårstrået att snabbare gå in i vilofas, vilket innebär att hårstråna blir tunnare och kortare samt minskar i antal. Dessa faktorer tillsammans bidrar till en märkbar förtunning av håret.

Hur snabbt går håravfallet?

Hur kraftigt håravfallet blir och hur snabbt det fortgår beror på den genetiska känsligheten för DHT vilken varierar från person till person.

Om behandling inte ges fortsätter ovan process vilket leder till att hårfolliklarna blir allt mindre och en del kommer så småningom sluta växa och därefter dö.

Läkemedel mot håravfall

Det finns två godkända läkemedel mot håravfall – Finasterid och Minoxidil. Finasterid (länk) bromsar håravfallet genom att minska känsligheten för det enzym som gör att testosteron bildar DHT.

Minoxidil är egentligen ett resultat av hjärtforskning där det upptäcktes att ökad hårväxt blev en biverkning av dess huvudfunktion. Troligen är det på grund av att blodkärlen vidgas vilket gör att mer näring når hårsäckarna.

Båda dessa läkemedel kan kombineras med andra lämpliga behandlingar mot håravfall, till exempel PRP.

Hårtransplantation – tänk efter ordentligt

Det går inte att göra hur många hårtransplantationer som helst då det alltid finns begränsat med hår att flytta.

Därför utför vi inte hårtransplantationer på mycket unga personer då håravfallet förmodligen kommer att fortsätta efter det första ingreppet. Det finns då risk att kala områden uppstår igen vilket gör att personen troligen blir tvungen att genomgå ytterligare hårtransplantationer.

Vårt råd till dig som överväger en hårtransplantation, oavsett klinik, är att tänka över ingreppet noga och vara noga med att du får svar på alla frågor under konsultationen. Alla scenarion ska diskuteras och det gäller alltså att inte bara tänka här och nu utan även på framtiden.

Ärftligt håravfall (androgen alopecia)

Den överlägset vanligaste orsaken till att man tappar hår är genetisk. Det finns inget belägg för att överföringen sker via gener endast från mammans sida utan kan lika gärna komma från pappans.

Dessutom kan ärftligheten hoppa över några generationer och visa sig långt senare. Så bara genom att enbart bära på arvsanlagen för håravfall innebär det inte att man kommer börja tappa håret.

Vissa personer har kodat i sina gener att håravfallet skall starta vid unga år medan det finns personer i 70-års åldern som behållit det mesta av håret.

Oavsett så är manligt håravfall en naturlig process, men det finns mycket goda möjligheter till behandling om denna påbörjas i tid.

Norwoodskalan mäter graden av manligt håravfall

Omfattningen och typen av håravfall varierar från person till person. Norwood-skalan skapades av Dr Norwood för att mäta graden av manligt håravfall och används flitigt idag.

Skalan ger en indikation på i vilket skede håravfallet befinner sig i och graderingen ger därför en initial vägledning om vilken metod och lösning som är lämplig i det enskilda fallet. Norwood skalan

Norwood-skalan kan till exempel vara till hjälp vid den första kontakten med en klinik för att förklara sitt håravfall. Vid en eventuell hårtransplantation fås då en indikation på hur mycket hår som måste transplanteras. Sedan är nästa steg självklart en konsultation.

Norwood-skalan är ett användbart verktyg för att mäta håravfall men den ska ses som ett initialt vägledande hjälpmedel. Personer som tappar hår befinner sig i en unik situation och det är först vid en konsultation som vi tillsammans med patienten kan komma fram till en bra lösning direkt anpassad efter individuella behov och förutsättningar. Hos Nordic Hair Clinic är konsultationen alltid gratis.

Grad 1

Klienten har inte drabbats av någon större mängd håravfall. En hårtransplantation rekommenderas inte i det här fallet.

Grad 2

Manligt håravfall börjar ofta i tinningen. Detta kan pågå under flera år. Laser eller PRP är ett alternativ för att bromsa och fördröja håravfallet. När håravfallet når ett kritiskt skede är oftast en hårtransplantation att rekommendera.

Grad 3

I det här skedet har håravfallet pågått några år. Hårtransplantation rekommenderas oftast för främre delen av skalpen, medan laser eller PRP kan göra ett bra jobb på vertex och övre nacke.

Grad 4

Håravfall vid tinningarna på hjässan är typiska för denna grad. Här tar de flesta beslutet att genomföra en hårtransplantation.

Grad 5 & 6

Håravfallet har nu nått ett kritiskt skede vid både tinningar och på hjässan. Hårtransplantation är ett mycket vanligt beslut i detta skede.

Grad 7

I denna grad är många män aktuella för hårtransplantation. Men begränsningarna i givarområdet gör att endast hårlinjen kan åtgärdas och hjässan förblir något kal.