PRP: Platelet Rich Plasma

PRP som behandlingsform har funnits länge. Redan på 70-talet bedrevs forskning på PRP inom hälso- och tandvård, men det är nu på senare år som tekniken börjat användas i mer estetiska syften – såsom för hud och hår.

En erkänd metod inom flera olika tillämpningsområden

Till en början var utrustningen stor, klumpig och extremt dyr. Dessutom var tekniken begränsad till mer omfattande operationer. Det krävdes också betydligt större mängder av patientens blod jämfört med vad som krävs i dag.

I början av 80-talet kom flera rapporter om PRP som alla visade hur metoden kunde förbättra läkningen avsevärt i samband med olika typer av operationer på många delar av kroppen. De läkare som först tog till sig behandlingsformen var specialiserade inom tandvård och plastikkirurgi. Inom dessa områden märktes en stor positiv skillnad i resultat och återhämtning vid exempelvis käkkirurgi och hudtransplantationer.

Under tidigt 90-tal spred sig tekniken till fler tillämpningsområden och PRP började framgångsrikt användas inom idrottsmedicin. Forskning visade att PRP minskade smärtan och konvalescenstiden avsevärt vid exempelvis frakturer, senskador och muskelbristningar.

Metoden erhöll ytterligare kredibilitet och bekräftelse när flera stora idrottsmän snabbare kunde återgå till att utöva sin sport efter skada tack vare PRP-behandlingar.

Många världsstjärnor är idag bekanta med PRP-injektioner; Tiger Woods och Rafael Nadal är två idrottsmän som dragit fördel av metoden.

Är all PRP likadan?

I takt med att PRP som behandling blivit allt mer utspridd har behovet av lätthanterlig utrustning ökat. Antalet tillverkare av PRP-relaterade produkter är idag många, och kvalitén och utformningen skiljer sig avsevärt åt.

PRP är alltså endast ett namn för den koncentrerade plasma som utvinns vid en behandling men det är stora skillnader på hur plasman framställs med olika utrustningar och tillvägagångssätt.

Produkterna varierar i mängden blod som krävs, koncentrationen av trombocyter som erhålls, tid för centrifugering samt hur mycket vita och röda blodkroppar som följer med tillväxtfaktorerna till sprutorna och som sedan injiceras i kroppen. Alla dessa faktorer har stor påverkan på slutresultatet.

Det krävs stor erfarenhet för att kunna avgöra mängden tillväxtfaktorer som är rätt för olika typer av problem och olika områden på kroppen. Den som utför behandlingen ska kunna avgöra optimalt djup i huden där tillväxtfaktorerna ska injiceras och om de överhuvudtaget kommer till sin rätt och gör nytta.

Kunskap inom biokemi eller biomedicin ger förståelse för hur tillväxtfaktorerna fungerar i det behandlade området, och är avgörande för slutresultatet.

Tillväxtfaktorer – läker, aktiverar och stimulerar

Tillväxtfaktorer är kroppsegna proteiner med stark positiv påverkan på aktiviteten i cellerna. De får celler att dela sig och stimulerar därmed celltillväxten. Det finns ett hundratal olika tillväxtfaktorer i blodet, alla med specifika uppgifter och mål.

Alla tillväxtfaktorer verkar således inte i hela kroppen, utan vissa riktar in sig på särskilda områden. Det är alltså olika tillväxtfaktorer som triggas beroende på var plasman injiceras.

Ökad produktion av antalet hårceller

De allra flesta celler i kroppen är av en speciell sort, till exempel hudceller. Dessa delar sig och blir till fler nya hudceller.

Det finns också stamceller som inte har en förutbestämd uppgift utan kan utvecklas till vilken typ av cell som helst baserat på kroppens behov. Stamcellens omvandling anges av yttre omständigheter och förutbestämd programmering i vårt DNA.

Tillväxtfaktorerna i vårt blod har förmågan att signalera till stamcellerna att producera en viss typ av cell.

En koncentrerad injektion av tillväxtfaktorer i till exempel hårbotten aktiverar då de stamceller som finns där vilket utlöser en ökad produktion av antalet hårceller.

Aktiverar bildandet av nya blodkärl

De tillväxtfaktorer med inverkan på håret och hudens kvalitet samt allmäntillstånd aktiverar bland annat bildandet av nya blodkärl, bildandet av kollagen i de övre hudlagren samt ökad produktion av nya celler. Vissa tillväxtfaktorer har också till uppgift att förbättra hela den omgärdande miljö där cellerna växer.

Studier kring PRP

Idag finns en rad olika studier som påvisar effekten av PRP för olika typer av håravfall samt dess regenererande effekt för huden.

Kontakta oss gärna vid önskan om att läsa någon av dessa.